Informasi Berkala

Kedudukan/domisili beserta alamat lengkap, dapat “dilihat” Visi dan Misi, dapat “dilihat” Tugas dan Fungsi, dapat “dilihat” Struktur Organisasi, Tugas, Wewenang, & Fungsi, dapat dilihat Profil Pimpinan Kecamatan Ngargoyso, dapat...

Maklumat Pelayanan

MAKLUMAT PELAYANAN MAKLUMAT PELAYANAN “Dengan ini Kami menayatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, Kami siap menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.” Ttd...

Halal Bi Halal

Ngargoyoso 10/05/2023 Acara Lakakaryamini Tri Bulanan Dan Halal Bi Halal Yang Hadir Bapak Camat Wahyu Agus Pramono,S.STP Di Rumah Makan Mbak Ning Ngargoyoso.